Pic 1

OM SPORRE MEDIA AB

Sporre Media AB är ett tidnings-/bokförlag med en bas i såväl reklamen som journalistiken. Beroende på uppdragsgivare och budskap mixar vi reklamens slagkraft med journalistikens känsla för tonläge och trovärdighet.

Företagets inriktning är kompletta kund- och marknadstidningsproduktioner samt renodlade reklamproduktioner – från idé till text, form och design.

I såväl vår tidningsproduktion som vår reklamproduktion arbetar vi nära våra kunder/uppdragsgivare på en prestigelös, avspänd och trevlig nivå. Då brukar resultatet bli som bäst.

Kontakta ossSporre Media AB
Vitsand
152 95 Södertälje
info@sporres.com
tel: 08-541 38 420